คลังเก็บหมวดหมู่: ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาของหน่วยงาน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาของหน่วย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ | ใส่ความเห็น

โครงสร้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โครงสร้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โพสท์ใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ | ใส่ความเห็น

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

โพสท์ใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ

บริบทโรงเรียนน้ำพองศึกษา

บริบทโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โพสท์ใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ | ใส่ความเห็น

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ คือ  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ | 1 ความเห็น